தனது செல்லப் பிராணியுடன் விளையாடி மகிழும் நடராஜன்

 இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் நடராஜன் தனது செல்லப்பிராணியுடன் விளையாடி மகிழும் காட்சி இணையத்தில் பரவி வருகிறது.

Video 👇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *